| TELEFON : 32 257 00 01 | E-MAIL: ewa.kolodziej@sejm.pl |

PiS dzieli brać górniczą! (10.10.17 r.).

Opis materiału filmowego

Sejm RP przyjął ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, na podstawie której ponad 235 tysięcy emerytów i rencistów górniczych do końca roku otrzyma jednorazowo po 10 tysięcy złotych rekompensaty za utracony deputat węglowy.

Niestety Komisja do Spraw Energii i Skarbu negatywnie zaopiniowała trzy bardzo ważne poprawki zaproponowane przez Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska RP, które nadałyby tej ustawie bardziej ludzką i sprawiedliwą twarz.

Klub PO w Sejmie RP proponował m.in. stworzenie emerytowanym górnikom możliwości wyboru, czy chcą otrzymać rekompensatę za zrzeczenie się dalszych praw do deputatu, czy wolą otrzymywać coroczny ekwiwalent za węgiel. Propozycja ta została odrzucona!

Posłowie PO zabiegali także o wydłużenie terminu składania wniosków o rekompensatę do 20 grudnia 2017 roku. Propozycja ta nie została zaaprobowana, ale ostatecznie przegłosowana została poprawka, która wydłuża termin składania wniosków do 21 dni. Pierwotnie PiS w projekcie ustawy umieścił zapis o 10-dniowym terminie składania wniosków od dnia wejścia ustawy w życie!!! W moim przekonaniu nie jest fizycznie możliwe, żeby w tak krótkim czasie, obsłużyć tak ogromną ilość wnioskodawców! Może to doprowadzić do ogromnych kolejek w punktach przyjmowania wniosków, a i tak nie obsłuży się wszystkich zainteresowanych!

Bezskutecznie próbowaliśmy przeforsować również poprawkę, która rozszerzyłaby grupę osób uprawnionych do rekompensaty o około 10-tysięczną grupę byłych pracowników przedsiębiorstw górniczych, którym prawo do bezpłatnego węgla zostało w przeszłości skutecznie wypowiedziane. PiS jednak, jak to ma w zwyczaju, postanowił podzielić środowisko górnicze na tych, którym rekompensata się należy, i na tych, którym rekompensata się nie należy!

Szczegóły filmu

  • Data 10 października 2017
  • Tagi Video
Powrót do początku
Strona posiada lektora. Zmień wielkość czcionki: