| TELEFON : 32 257 00 01 | E-MAIL: ewa.kolodziej@sejm.pl |

Rządowa ustawa dotycząca kombatantów (13.09.17 r.)..

Opis materiału filmowego

15 września Sejm RP przyjął ustawę, zgodnie z którą członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej nie będą musieli płacić za pobyt w domach opieki społecznej. Jak czytamy w uzasadnieniu do rządowego projektu tej ustawy: „Moralnym obowiązkiem władz państwowych wobec weteranów walk o niepodległość jest materialne wspieranie i pomoc nakierowana na zapewnienie im godnej egzystencji.”

Dlaczego zatem ustawa ta budzi tyle kontrowersji i jest dalece niezadowalająca? Ponieważ wbrew temu co PiS obiecywało, nie zabezpiecza w sposób kategoryczny i trwały egzystencji kombatantów, a ponadto stanowi próbę zwolnienia Państwa Polskiego z odpowiedzialności za ich byt.

Na mocy przyjętej ustawy ciężar ponoszonych wydatków związanych z pobytem weteranów wojennych w domach pomocy społecznej przenoszony jest na gminy. Kondycja finansowa poszczególnych gmin, jak możemy podejrzewać, jest bardzo różna. Zadanie to ma natomiast charakter fakultatywny, co oznacza, że gminy mogą odmówić weteranom wsparcia, zasłaniając się złą sytuacją finansową. Nie o takie rozwiązanie tego problemu środowisku chodziło! To co zaoferował rząd Prawa i Sprawiedliwości ma charakter jałmużny, którą można rozdawać kombatantom według uznania. Nam, Polakom zależało na takiej ustawie, która jednoznacznie rozwiązałaby problem naszych bohaterów wojennych tak, by ci nie musieli prosić o pomoc. Za ich służbę i oddanie Rzeczpospolitej Polskiej, bezwzględnie im się to od nas należy!

Szczegóły filmu

  • Data 16 września 2017
  • Tagi Video
Powrót do początku
Strona posiada lektora. Zmień wielkość czcionki: