| TELEFON : 32 257 00 01 | E-MAIL: ewa.kolodziej@sejm.pl |

Stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska RP w sprawie ratyfikacji umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael (14.09.17 r.)..

Opis materiału filmowego

14 września 2017 roku na sali plenarnej Sejmu RP miałam przyjemność prezentować stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska RP w sprawie ratyfikacji umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael.

Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r. pozwala na utworzenie podstawy koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych  funkcjonujących w obu państwach i zapewnia tym samym ochronę ubezpieczeniową obywatelom obu państw. Do tej pory pomiędzy Polską a Izraelem nie istniały żadne regulacje prawne w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, co niosło za sobą wiele niekorzystnych zjawisk.

Ratyfikowana umowa wprowadza owe regulacje. W swej treści gwarantuje realizację zasad równego traktowania transferów środków pieniężnych i sumowania okresów zatrudnienia. Zakłada też, że osoby objęte jej zakresem będą podlegać przepisom prawnym wyłącznie jednego państwa, wskazując jednocześnie, którego państwa ustawodawstwo jest w konkretnym przypadku właściwe.

Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska RP głosował za przyjęciem projektu tej ustawy.

Szczegóły filmu

  • Data 16 września 2017
  • Tagi Video
Powrót do początku
Strona posiada lektora. Zmień wielkość czcionki: