11. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy (03.08.2022 r.)

3 sierpnia 2022 roku w Sejmie RP odbyło się już 11. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy, którego mam zaszczyt być przewodniczącą.Za nami ważna debata z udziałem ekspertów, parlamentarzystów i przedstawicieli administracji publicznej dotycząca priorytetów w diabetologii.
Rozmawialiśmy m.in. o:

  • Różnicach w dostępie do nowoczesnych terapii w cukrzycy,
  • Dostępie do nowoczesnej farmakoterapii w cukrzycy,
  • Dostępie do nowoczesnego monitorowania cukrzycy,
  • Trudno gojących się ranach i zespole stopy cukrzycowej,
  • Edukacji diabetologicznej,
  • Opłacie cukrowej jako nowej możliwości finansowania diabetologii.

    Serdecznie dziękuję za udział przedstawicielom środowiska nauki, reprezentantom organizacji pozarządowych, przedstawicielom administracji publicznej, w tym reprezentantom Ministerstwa Zdrowia i NFZ, parlamentarzystom. Każdy z omawianych tematów będzie kontynuowany dla dobra pacjentów diabetologicznych.