12. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach (20-22.11.2022 r.)

W dniach od 20 do 22 listopada 2022 roku w Katowicach odbywał się 12. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego tematem przewodnim było „Face the Challenge”. Kongres jest największym wydarzeniem w Europie skierowanym dla sektora MŚP. Kongres stanowi doskonale miejsce do dyskusji i debat z udziałem przedstawicieli parlamentu polskiego i europejskiego, najwyższych władz państwowych, ministerstw i agend rządowych, samorządowców, świata nauki, kultury i biznesu.