14.posiedzenie Sejmu RP (15.07.2020 r.)

Rozpoczęło się 14. posiedzenie Sejmu RP. Na tym posiedzeniu rozpatrzymy m.in.:
sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 oraz dwa bardzo ważne wnioski:
1. o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego;
2. o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.