17. posiedzenie Sejmu RP (16.09.2020 r.)

16 września 2020 roku rozpoczęło się 17. posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się m.in.:
– projekt PiS, dotyczący odpowiedzialności za naruszenia obowiązków służbowych lub przepisów w czasie epidemii,
– projekty autorstwa PiS oraz KO zmian w ustawie o ochronie zwierząt.
W tym przypadku popieramy oba projekty i liczymy na sprawną i merytoryczną pracę w komisjach. Wspólnie możemy zmienić los zwierząt. Projekt PiS dotyczy m.in. wzmocnienia ochrony prawnej zwierząt oraz poprawy ich szeroko rozumianego dobrostanu. Natomiast projekt Koalicji Obywatelskiej dotyczy wprowadzenia świadczenia dla zwierząt wycofanych ze służby z jednoczesnym poszerzeniem katalogu podmiotów, które korzystają ze zwierząt w celach specjalnych; zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach lub do celów rozrywkowych.
– projekt zmian budżetu państwa na 2020 r.
Na początku posiedzenia minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłego 15 sierpnia Henryka Wujca – wybitnego działacza opozycji demokratycznej z czasów PRL, członka KOR, działacza Solidarności, więźnia politycznego, posła na Sejm X, I, II i III kadencji, wiceministra rolnictwa w latach 2010-2015 i doradcy prezydenta Bronisława Komorowskiego.