20. posiedzenie Sejmu RP (27-28.10.2020 r.)

27 października 2020 roku rozpoczęło się 20. posiedzenie Sejmu RP. Na początku rozpatrzymy informację Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na temat funkcjonowania programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, programów finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz ewentualnych skutków, jakie wywołuje w ich realizacji wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 r.
Około godziny 17:30 odbędzie się debata nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Projekt dotyczy dostosowania przepisów ustawy do wymogu posiadania przez sędziów i asesorów sądowych oraz prokuratorów i asesorów prokuratury wyłącznie obywatelstwa polskiego, a także uregulowania kwestii związanej z czasem wolnym od zająć i praktyk należnych aplikantom oraz dostosowania terminu ogłoszenia wykazu wolnych stanowisk asesorskich przewidzianych dla egzaminowanych aplikantów do potrzeb kadrowych sądownictwa
Zgodnie z porządkiem obrad Sejmu RP głosowanie nad poprawkami Senatu do noweli ustaw ws. walki z epidemią odbędzie się w środę wczesnym popołudniem.
Przykre jest to, iż PiS uniemożliwia wypełnianie obowiązków poselskich! Niestety, nie dopuszczono mnie do zapisania się do głosu…