22. Forum Transatlantyckie w Waszyngtonie (05-07.12.2022 r.)

W dniach 5 – 7 grudnia 2022 roku w ramach Delegacji Sejmu RP i Senatu RP uczestniczyłam w 22. Forum Transatlantyckim Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, które odbywało się w Waszyngtonie w Narodowym Instytucie Obrony. W Forum wzięło udział łącznie ponad 100 parlamentarzystów i reprezentantów administracji publicznej z państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Spotkanie Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, we współpracy z Radą Atlantycką, poświęcone było zagadnieniom kluczowym dla porządku i bezpieczeństwa międzynarodowego w kontekście trwającej wojny wywołanej zbrojną napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Rozmowy dotyczyły także:
– odbudowy gospodarki ukraińskiej po wojnie;
– wyzwań dla światowej demokracji,
– obrony wartości transatlantyckich w konkurencyjnym środowisku międzynarodowym;
– bezpieczeństwa energetycznego;
– rosnącego znaczenia Chin, które stanowi wyzwanie dla sojuszników;
– wpływu zmian klimatycznych na kwestie bezpieczeństwa;
– bezpieczeństwa krajów Nordyckich w kontekście rosnącej roli i znaczenia rejonu Arktyki.