23. posiedzenie Sejmu RP (15-16.12.2020 r.)

15 oraz 16 grudnia 2020 roku odbyło się 23. dwudniowe posiedzenie Sejmu RP.
Podczas tego posiedzenia zajęliśmy się projektem ustawy budżetowej na 2021 rok. Projekt zakłada, że dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 miliardy złotych, a wydatki 486,7 miliardów. To oznacza deficyt w wysokości 82,3 miliardów złotych – formalnie według wyliczeń partii rządzącej.
Prawda o budżecie naszego państwa jest jednak dużo brutalniejsza i deficyt budżetowy obecnie trzeba liczyć łącznie za rok 2020 i 2021 i wynosić on będzie około 410 miliardów złotych! Ponieważ wszystkie obietnice wyborcze partii rządzącej będą finansowane długiem!!!