26. posiedzenie Sejmu RP (24-25.02.2021 r.)

24 lutego 2021 roku rozpoczynamy dwudniowe posiedzenie Sejmu RP. Rozpatrzone zostaną m. in.:
– prezydencki i senacki projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym,
– poprawki Senatu do ustawy ws. czternastej emerytury oraz do ustawy wprowadzającej zasadę pierwszeństwa pieszych przy wchodzeniu na pasy.
Obrady rozpoczynamy od debaty nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który zakłada przedłużenie o dwa lata – do kwietnia 2023 r. – terminu na wnoszenie przez Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich skarg nadzwyczajnych od orzeczeń z ostatnich ponad 20 lat oraz uzupełnienie trybu wyłaniania kandydatów na prezesów izb Sądu Najwyższego.