28. posiedzenie Sejmu RP (14-15.04.2021 r. oraz 20.04.2021 r.)

W dniach 14 i 15  oraz 20 kwietnia 2021 roku odbyło się 28. posiedzenie Sejmu RP. Na dwudniowym posiedzeniu odbyło się m.in. głosowanie nad powołaniem RPO. PiS zgłosiło kandydaturę Bartłomieja Wróblewskiego, KO razem z PSL – Sławomira Patyry, a Lewica – Piotra Ikonowicza. Poza tym Sejm rozpatrzył informację w sprawie stanu służby zdrowia w dobie III fali pandemii.

20 kwietnia 2021 roku w Sejmie RP mieliśmy głosować projekt ustawy, który zakłada przeniesienie pieniędzy z likwidowanych Otwartych Funduszy Emerytalnych na Indywidualne Konta Emerytalne. Ostatecznie ten projekt został wycofany z dzisiejszego harmonogramu głosowań.
Taki transfer pieniędzy Polaków następowałyby z automatu, chyba że oszczędzający złożyliby wniosek o przeniesienie tych środków na konto w ZUS.
Zarówno wybór ZUS, jak i IKE, wiązałby się z koniecznością poniesienia dodatkowych, bardzo wysokich opłat. W tym przypadku Rząd nie pozostawia nam wyboru, który nie obciążałoby płatnika dodatkowymi kosztami i stawia ich pod ścianą.
Od środków wypłacanych przez ZUS będzie potrącany podatek i środki te nie będą dziedziczone.
Przeniesie pieniędzy do IKE wiązać się będzie natomiast z 15 proc. opłatą przekształceniową. To będzie prowizja od oszczędności …