51. posiedzenie Sejmu RP (23-24.03.2022 r.)

23 marca 2022 roku rozpoczynamy dwudniowe 51. posiedzenie Sejmu RP. Na tym posiedzeniu będziemy pracować nad:
– pięcioma projektami ustaw zakładającymi likwidację albo przekształcenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego,
– nowelizacją przepisów dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy.

Celem noweli jest objęcie przepisami również obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP nie bezpośrednio, ale przekroczyli np. granicę ukraińsko-mołdawską i w następnej kolejności udali się do Polski, i którzy wyrażają zamiar pozostania w naszym kraju.
Obrady rozpoczną się jednak od prac nad pilnym rządowym projektem noweli ustawy przewidującym dofinansowanie osobom najuboższym zakupu dekodera do telewizora lub telewizora, który umożliwi odbiór bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie. Projekt doprecyzowuje przepisy i ustanawia dwa rodzaje dofinansowania: 250 zł do telewizora oraz 100 zł do dekodera.
Będziemy też kontynuować prace nad projektem ustawy o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Projekt przewiduje możliwość wydłużenia czasu pracy obsady pociągów przewożących osoby poszkodowane w wyniku konfliktu zbrojnego z Ukrainy na terytorium RP. Przepisy umożliwiają też uruchomienie „bez zbędnej zwłoki” dodatkowych pociągów pasażerskich z Ukrainy do Polski, a także dopuszczenie do prowadzenia pociągów pasażerskich maszynistów posiadających uprawnienia wyłącznie do prowadzenia pociągów towarowych tym samym typem pojazdu.