52. posiedzenie Sejmu RP (06.04.2022 r. – 07.04.2022 r.)

6 kwietnia 2022 roku rozpoczęło się 52. posiedzenie Sejmu RP. Obrady zaplanowano na środę i czwartek. Rozpoczęły się prace nad przepisami umożliwiającymi zamrażanie majątków podmiotów wspierających Rosję. Na tym posiedzeniu rozpatrzona ma być także nowelizacja ustawy o pomocy Ukrainie. W harmonogramie jest również informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2021 r. Ponadto zapoznamy się z informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku.Dodatkowo, jak poinformował wczoraj rzecznik rządu, zapowiadany przez PiS projekt zmian w konstytucji dotyczący wyłączenia z reguły finansowej wydatków na obronność oraz możliwości konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów jest już gotowy i powinien być w środę rano złożony w Sejmie.
Podczas drugiego dnia 52. posiedzenia Sejmu RP po godz. 9:00 na nasz wniosek odbyła się dyskusja w sprawie praktycznych możliwości dostępu polskich obywateli do wydziałów paszportowych urzędów wojewódzkich i wyrobienia sobie paszportu. O godz. 16:30 odbędą się głosowania, po których zapoznamy się ze sprawozdaniem sejmowej komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wieczorem zaprezentowane zostaną informacje dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2021 r. oraz informacje o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku.