59. posiedzenie Sejmu RP (20.07.-22.07.2022 r.)

20 lipca 2022 r. rozpoczęło się 59. posiedzenie Sejmu RP. Na tym posiedzeniu pracowaliśmy m.in. nad projektem ustawy o dodatku węglowym w wysokości 3 tys. zł. Przeprowadzone zostało także drugie czytanie projektu ustawy o usprawnieniu inwestycji CPK, zakładający m.in. przekształcenie Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w spółkę akcyjną, gdzie Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem.Natomiast drugie czytanie projektu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw zostało przesunięte, ponieważ wczoraj podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury został przegłosowany wniosek o wysłuchaniu publicznym, które będzie miało miejsce 4 sierpnia br. Projekt ten dotyczy zmiany sposobu określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

Podczas obrad Sejmu trzykrotnie zabrałam głos, mówiąc o tym, że:

  • Wysokie ceny energii wynikają ze wzrostu cen węgla, ale tez z 7-letnich zaniedbań rządu PiS!
    Skończy się PiS skończy się drożyzna!
  • 3000 zł dodatku do zakupu węgla nie rozwiązuje problemu! Pytam rząd o przepustowość portów, linii kolejowych oraz dostępność węglarek do przewożenia węgla. To wszystko powoduje, że mieszkańcy mniejszych miejscowości mogą pozostać bez ogrzewania. Co rząd robi, by tymi ryzykami zarządzić?
  • Dlaczego rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej nie był poddany konsultacjom społecznym? Gdyby rząd skonsultował swoją propozycję ze stroną społeczną to nie debatowalibyśmy dziś nad ustawą, która nie zwiększy zatrudnienia w przeżywającej kryzys kadrowy Służbie Więziennej.