60 lecia powstania Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach.W niedzielę 6 września miałam przyjemność uczestniczyć w obchodach 60 lecia powstania Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach. Instytucja ta skupia ponad dwustu przedsiębiorców, którzy zatrudniają ponad 3000 osób! To także jeden z największych pracodawców na tym terenie, zaś przedsiębiorcy dzięki Cechowi uzyskują niezbędną pomoc w rozwijaniu swoich firm. Cech oferuje także swoim członkom cykliczne szkolenia, które podnoszą kwalifikacje przedsiębiorców, jak również oferuje im bieżącą pomoc w rozwiązywaniu nierzadko skomplikowanych problemów prawnych. Wiele firm skupionych w ramach Cechu ma podobnie jak sam Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach wieloletnią tradycję rodzinną przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Pani Prezes Cechu Danucie Pietras z całego serca gratuluję oraz życzę kolejnych, pięknych jubileuszy.