60-lecie podpisania Traktatów Rzymskich

 

25 marca 1957 r. zostały podpisane Traktaty Rzymskie, które były początkiem integracji i początkiem budowy obecnej Unii Europejskiej.

 

Dzięki integracji europejskiej Europa cieszy się najdłuższym okresem bez konfliktu zbrojnego.
Państwa UE pomagają sobie w chwilach kryzysu, udzielają również wsparcia finansowego, m.in poprzez fundusze strukturalne.
Unia Europejska zapewnia bezpieczeństwo i poszanowanie praw wszystkich obywateli UE. Uchwalona Karta Praw Podstawowych stoi na straży tego porządku.
Europa jest jedną z największych potęg gospodarczych. W samych latach 2013-2016 powstało aż 10 mln miejsc pracy!
Obywatele UE mogą podróżować bez paszportów, podejmować studia i pracować w krajach członkowskich.

 

Mówimy TAK DLA POLSKI, TAK DLA EUROPY!