61. posiedzenie Sejmu RP (14-16.09.2022 r.)

14 września 2022 roku rozpoczęło się 61. posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad m. in. sprawozdanie komisji
o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie i sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomościami dotyczy zmiany sposobu określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, takie jak drogi, linie kolejowe czy zbiorniki przeciwpowodziowe. Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie dotyczy podjęcia działań ukierunkowanych na zlikwidowanie patologii udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczy zmiany sposobu określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, takie jak drogi, lotnisko, linie kolejowe czy zbiorniki przeciwpowodziowe.To co proponuje PiS, realizując wbrew obywatelom, projekt CPK, depcze godność wywłaszczanych osób.

Pytałam rząd:
– Jaki czas na wydanie nieruchomości będzie miał wywłaszczany mieszkaniec?
– Jaka będzie kwota odszkodowania?
– Dlaczego procedowane przepisy stoją po stronie inwestora, a nie po stronie mieszkańców?

Rząd proponuje również rozwiązania zmierzające do zlikwidowania „patologii udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim”. Moje pytanie brzmiało:
– Kiedy rząd przestanie prowadzić lichwiarską politykę, która drenuje kieszenie Polaków?