62. posiedzenie Sejmu RP (28-29.09.2022 r.)

28 września 2022 roku rozpoczęło się 62. posiedzenie Sejmu RP. Miało miejsce pierwsze czytanie projektu ustawy o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego do 30 kwietnia 2024 r. Podczas posiedzenia rozpatrzony zostanie projekt ustawy dot. zamrożenia cen prądu. Zgodnie z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej, w przyszłym roku ceny prądu mają być zamrożone na poziomie z tego roku, jeśli gospodarstwo domowe zużywa rocznie zaledwie nie więcej niż 2 MWh rocznie. W przypadku gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami limit ma wynosić 2,6 MWh rocznie, natomiast w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników – 3 MWh. Projekt znacząco odbiega od od oczekiwań, a założenia są niewystarczające. Limity bowiem są określone na poziomie, który gospodarstwa domowe przekroczą bardzo szybko. Po przekroczeniu limitu energia będzie dużo droższa!

28 września 2022 roku odbyło się także posiedzenie połączonych Zespołów Parlamentarnych w sprawie stanu zaawansowania planowanych w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego inwestycji – lotniska, kolei dużych prędkości (tzw. szprychy) i autostrady A50. Przedmiotem dyskusji jest także „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Społeczne Katowice-granica”. W posiedzeniu uczestniczył minister Marcin Horała.