66. posiedzenie Sejmu RP (15-17.11.2022 r.)

15 listopada 2022 roku rozpoczęło się 66. posiedzenie Sejmu RP. Podczas posiedzenia zajmiemy się rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz Prawa ochrony środowiska. Sejm ma także kontynuować prace nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji do spraw Pedofilii. Uzupełnia on obowiązujące przepisy w zakresie wyjaśniania przez Komisję przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Na tym posiedzeniu będziemy także pracować nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Porządek obrad może zostać uzupełniony o punkty dotyczące przedstawienia Informacji Prezesa Rady Ministrów na temat aktualnego stanu bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz na temat sytuacji na rynku węgla.