70-lecie Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.W sobotę 9 kwietnia 2016 roku miałam przyjemność uczestniczyć w uroczystych obchodach 70-lecia Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach. To najstarsza szkoła ponadgimnazjalna w powiecie bieruńsko-lędzińskim, która świetnie łączy bogate tradycje pedagogiczne z wyzwaniami jakie stoją przed nowoczesną placówką oświatową! Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach zapewnia swoim absolwentom twórcze rozwijanie pasji zawodowych, doskonale przygotowuje do dorosłego życia, ale przede wszystkim daje możliwość osiągnięcia sukcesu na rynku pracy. Sobotni jubileusz był doskonałą okazją do przypomnienia pięknej historii szkoły. Wszyscy, którzy przyczynili się do rozkwitu tej placówki mogą być bardzo dumni.