74. posiedzenie Sejmu RP oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy (12-14.04.2023 r.)

12 kwietnia 2023 roku rozpoczęło się 74. posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad m. in. projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe oraz projekt dot. powołania komisji do spraw rosyjskich wpływów. Zajmiemy się też wnioskiem o odwołanie szefa MEiN Przemysława Czarnka. W czwartek wysłuchamy informacji ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2023 roku. Również w czwartek o godz. 11:00 odbędzie się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy, podczas którego podsumujemy najważniejsze zmiany w polskiej diabetologii, które weszły w życie od 2022 roku, a także omówimy niezaspokojone potrzeby polskich pacjentów diabetologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia stopy cukrzycowej. W piątek odbędzie się także I czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej, pod którym zbieraliśmy podpisy. Projekt dotyczy zwiększenia kwoty renty socjalnej z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę; obecnie kwota renty socjalnej równa jest kwocie najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy tj. 1588,44 zł.