76. posiedzenie Sejmu RP (24-26.05.2023 r.)

24 czerwca 2023 r. rozpoczęliśmy 76. posiedzenie Sejmu RP.
Wczoraj Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrzyła zgłoszony przez PiS projekt nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. W praktyce chodzi o zmniejszenie pełnego składu TK. II i III czytanie ma odbyć się na obecnym posiedzeniu! Zajmiemy się także zgłoszonym przez PiS projektem zmiany Konstytucji – w skrócie chodzi o możliwość przejęcia przez Skarb Państwa własności, która ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji, a także niewliczanie wydatków na obronę ojczyzny do długu publicznego. Zajmiemy się także projektem ustawy wprowadzającym nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami. Jego kwota sięgać ma od prawie 800 zł do ponad 3,1 tys. zł brutto miesięcznie. Projektowana ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia mającego na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami – które mają największe trudności w samodzielnym funkcjonowaniu – oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Przewiduje się, że świadczenie wspierające będzie wprowadzane w trzech etapach. W pierwszym roku obowiązywania ustawy, czyli w 2024 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych z najwyższym ustalonym poziomem potrzeb wsparcia (około 50 tys. osób). Ustawa ta wychodzi na przeciw oczekiwaniom środowiska oraz Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, jednak wciąż nie zmienia rozwiązuje problemu asystencji oraz opieki wytchnieniowej.

W czasach rządów PiS drastycznie wzrosła liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie. W 2022 r. – według prognoz Polskiego Komitetu EAPN liczba Polaków żyjących poniżej minimum egzystencji wzrosła o 859 tys. Dziś to grupa 2,5 mln osób w całym kraju. W sposób szczególny ryzyko biedy zwiększa niepełnosprawność, na co wskazują statystyki z poprzednich lat. Stopa skrajnego ubóstwa w tej grupie w 2021 r., według danych GUS, wyniosła ok. 7 proc.
Pytamy zatem rząd:

– Dlaczego przez 8 lat PiS nie podjął żadnych działań, by ten stan zmienić?
– Dlaczego przez 8 lat ignorowaliście głos protestujących osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów?
– Jakie jest stanowisko PiS i rządu w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej, który zwiększa kwotę renty socjalnej z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę?

25 czerwca 2023 r. wysłuchaliśmy wystąpienia Przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Pana Rusłana Stefańczuka. Dziękował on Polakom za okazanie „bezwarunkowej miłości wobec swego bliźniego” i pomoc Ukraińcom w potrzebie. Odniósł się też do zbliżającej się rocznicy rzezi wołyńskiej. „Razem musimy zdać ten niełatwy, ale niezbędny egzamin.”