Barwy integracji. Jubileusz 25-lecia kształcenia integracyjnego w Katowicach (14.05.2018 r.)

 

W dniu 14 maja 2018 r. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach obchodziła piękny jubileusz. Z tej okazji w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła się uroczysta Gala pod tytułem „Barwy integracji. Jubileusz 25-lecia kształcenia integracyjnego w Katowicach”.
Ogromnie cieszy mnie fakt, iż Szkoła Podstawowa Nr 11 już ćwierć wieku realizuje program nauczania integracyjnego, tym bardziej, że osobiście przez wiele lat angażowałam się w proces powstania takiego typu placówek oświatowych oraz oddziałów w naszym mieście.
Wszyscy powinni uświadomić sobie, że integracja nie tylko uczy empatii, akceptacji odmienności, tolerancji i szacunku dla innych osób, ale przede wszystkim jest szansą dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz dla ich pełnosprawnych rówieśników.
Pragnę raz jeszcze na ręce Pani Dyrektor Danuty Chudek dla całej społeczności szkolnej złożyć najserdeczniejsze życzenia: dalszych sukcesów, niesłabnącego entuzjazmu i determinacji w podejmowaniu nowych, ciekawych wyzwań, a także ogromu optymizmu i dużej wrażliwości na otaczający nas świat.