Betlejemskie Światło Pokoju (17.12.2020 r.)

17 grudnia 2020 roku do mojego biura poselskiego dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. To coroczna skautowa i harcerska akcja oraz piękna tradycja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.
W Polsce akcję od 1991 r. prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich.
Za pośrednictwem harcerzy światło dociera do mieszkańców miast i wsi.
Hasłem towarzyszącym tegorocznej edycji Betlejemskiego Światła Pokoju jest „Światło służby”. Nawiązuje ono do pomocy, którą niosą harcerze w czasie pandemii koronawirusa.