Betlejemskie Światło Pokoju przekazane przez przedstawicieli Chorągwi Śląskiej ZHP (18.12.2019 r.)

18 grudnia 2019 roku z rąk Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP hm. Anny Peterko oraz jej zastępcy hm. Andrzeja Lichoty otrzymałam Betlejemskie Światło Pokoju. Niech ten symbol przyniesie nam wszystkim pokój i nadzieję na lepszą przyszłość.