Bronię puszczy przed wycinką

 

 

Brońmy Puszczę Białowieską!!! Zmasowana wycinka trwa!!!