Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” w Miejskiej Bibliotece w Imielinie wraz z Burmistrzem Janem Chwiędaczem.Dzień 7 czerwca 2013 roku był dla mnie kolejną okazją do wzięcia udziału w akcji czytania dzieciom bajek w ramach kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Miałam wielką przyjemność razem z Panem Janem Chwiędaczem – Burmistrzem Imielina czytać bajki licznie zgromadzonym dzieciom w Miejskiej Bibliotece w Imielinie. Czytanie bajek zakończyło tygodniową akcję, która odbyła się w ramach XII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Bardzo mnie cieszy, iż w ten oto sposób mogę wspierać kampanię na rzecz promowania czytania dzieciom – dzięki temu najmłodsi  będą w stanie wyrobić w sobie naturalny nawyk dający im nie tylko przyjemność czy wiedzę, ale przede wszystkim umożliwiający im rozwój ich osobowości, intelektu i wyobraźni. Zachęcam wszystkich rodziców, wychowawców, opiekunów do czytania dzieciom bajek, opowieści i innej literatury skierowanej do najmłodszych.