Dalsze działania w sprawie sprzeciwu wobec budowy kolei dużych prędkości (10.02.2022 r.)

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy południowych dzielnic Katowic!

Kontynuując akcje naszego sprzeciwu wobec bardzo kontrowersyjnej budowy torów szybkiej kolei informuję, iż w powyższej sprawie wystosowałam pismo również do Prezesa Centralnego Portu Komunikacyjnego w Warszawie.

Mam głęboką nadzieję, iż Prezes CPK udzieli nam wyczerpujących odpowiedzi na zawarte w piśmie pytania. Jeśli tylko otrzymam odpowiedź niezwłocznie poinformuję Państwa o jej treści, jak i również będą ona opublikowana w moich mediach społecznościowych.