Debata dotycząca programu „Rodzina 500 plus”.Dnia 9 lutego 2016 roku w trakcie debaty dotyczącej programu Rodzina 500 plus zapytałam Panią Minister o próg dochodowy dla rodziców, którzy wychowują jedno dziecko z niepełnosprawnością! Dochód rodziny przekraczający 1200 zł w przypadku rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością nie ma realnego odzwierciedlenia w kosztach utrzymania, wychowania, leczenia i rehabilitacji. W imieniu rodziców dzieci z niepełnosprawnością zwróciłam się z pytaniem: dlaczego rodzice tych dzieci nie mogą liczyć na pomoc państwa i ubiegać się o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł?