Debata dotycząca ustawy Prawo o prokuraturze.27 stycznia 2016 roku w trakcie, kolejnej debaty dotyczącej projektu ustawy Prawo o prokuraturze pytałam projektodawców o bardzo kontrowersyjny zapis w tym projekcie ustawy, który zakłada, że działanie lub zaniechanie podjęte przez prokuratora wyłącznie w „interesie społecznym” nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego. Interpretacja tego zapisu w powiązaniu z definicją przewinienia dyscyplinarnego, prowadzi do wniosku, że w imię niedookreślonego interesu społecznego prokurator, a więc funkcjonariusz publiczny szczególnie zobligowany do działania na podstawie prawa i w jego granicach, może posunąć się do oczywistego i rażącego naruszenia prawa lub uchybienia godności urzędu bez zagrożenia sankcją dyscyplinarną.