Debata o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji.14 stycznia 2016 roku podczas debaty o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw zapytałam posłów wnioskodawców, czy nie uważają, iż w projekcie ustawy należałoby doprecyzować termin „dane internetowe”? Istnieją niestety uzasadnione obawy, iż w pojęciu „dane internetowe” mogą się kryć np. wiadomości e-mailowe! W związku z tym zachodzi uzasadniona obawa, iż służby pod pretekstem uzyskania „danych internetowych” żądałaby przekazania od operatorów internetowych treści komunikacji internetowej i stanowiłoby to bezwzględny wyłom w zasadzie, iż policja i służby, aby móc czytać prywatną korespondencję muszą uzyskać zgodę sądu.