Debata Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z okazji Światowego Dnia Cukrzycy (09.11.2021 r.)

Odkrycie 14 listopada 1921 roku przez dr Fredericka Bantinga insuliny było niewątpliwie przełomowym wydarzeniem dla chorych na Cukrzycę. Musimy zdawać sobie sprawę, że jeszcze 100 lat temu choroba ta była nieuleczalna i śmiertelna. Obecnie jednak w walce z tą chorobą bardzo pomocne są m.in. nowoczesne terapie lekowe (flozyny, leki inkretynowe), o refundację których jako przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy zabiegałam wspólnie z gronem ekspertów oraz pacjentami. Dzisiaj również dzięki wyższej świadomości pacjentów cukrzyca nie wyklucza prowadzenia dobrej jakości życia, jednak cały czas o tę wyższą świadomość musimy zabiegać.
O tym rozmawialiśmy 9 listopada 2021 roku podczas debaty Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z okazji Światowego Dnia Cukrzycy.