Debata w Sejmie RP na temat pomocy naszym kombatantom

13 września, tym razem na sali plenarnej Sejmu RP próbowaliśmy kolejny raz przekonać rządzących z PiSu, by państwo zaangażowało się w pomoc weteranom. Ustawa rządowa scedowała całkowicie odpowiedzialność w tej kwestii na samorządy, a te mogą odmówić wsparcia zasłaniając się złą kondycją finansową swojej gminy (jest to dla gminy zadanie fakultatywne). Nie takiej ustawy oczekiwaliśmy..