Debata w Senacie RP pt. „Wyzwania demograficzne, bezpieczeństwo Twojej emerytury” (18.05.2021 r.)

18 maja 2021 roku w Senacie RP zorganizowana została pierwsza z debat pt. „Wyzwania demograficzne, bezpieczeństwo Twojej emerytury”. To bardzo ważny temat, dlatego też należy mu poświecić odpowiednio dużo czasu! A zatem wspólnie z ekspertami oraz przedstawicielami młodego pokolenia będziemy dyskutować o niepokojących danych demograficznych w naszym kraju.
Pomimo licznych programów socjalnych ciągle obserwujemy stałą tendencję zmniejszania się liczby urodzeń, z jednoczesnym, drastycznym wzrostem liczby osób w wieku emerytalnym! Musimy poważnie porozmawiać o stopie zastąpienia w naszym kraju!