Moje pytanie do rządu o środki na sfinansowanie drogi ekspresowej S1.


W dniu 16 listopada 2016 r. w trakcie 30-tego posiedzenia Sejmu miała miejsce debata w ramach informacji bieżącej rządu na temat programu budowy dróg krajowych i autostrad oraz przetargów na budowę dróg krajowych i autostrad. Moje pytanie odnosiło się do niepokojących sygnałów dotyczących drogi ekspresowej S1 biegnącej z Mysłowic do Bielska-Białej. 40-kilometrowy odcinek drogi S1 Mysłowice – Bielsko-Biała stanowi ważne połączenie w sieci drogowej Polski południowej. Odcinek S1 z Mysłowic do Bielska-Białej zaplanowano jako dwujezdniową trasę o parametrach drogi ekspresowej. Jest ona potrzebna, ponieważ droga krajowa nr 1 przez Tychy, Pszczynę, Goczałkowice i Czechowice-Dziedzice nie wytrzymuje obecnego natężenia ruchu. Inwestycja ta jest niezwykle istotna z punktu widzenia systemu transportowego regionu, jak również dla rozwoju gmin położonych w sąsiedztwie projektowanej trasy, które w mojej ocenie eksponują konieczność zdynamizowania prac zmierzających do realizacji tego przedsięwzięcia. Z uwagi na to, że dochodzą do nas bardzo niepokojące sygnały, iż może nie być środków w budżecie na sfinansowanie S1 i w konsekwencji może ona wypaść z rządowego ˝Programu budowy dróg krajowych i autostrad˝, poprosiłam o wyjaśnienie tej kwestii Ministra Infrastruktury i Budownictwa, żądając udzielenia w tym zakresie konkretnego zapewnienia, iż taki czarny scenariusz nie będzie miał miejsca.