Akcja Czerwony Kapturek – dwie Ewy czytały bajki w Przedszkolu nr 20 w TychachDzień 16 maja 2013 roku był dla mnie kolejnym niezwykle sympatycznym spotkaniem z dziećmi i książką w ramach realizowanej przeze mnie cyklicznej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, zorganizowanej w Przedszkolu nr 20 im. Karlika i Karolinki w Tychach. Tym razem bajki czytałam wraz z Ewą Kołodziej – Dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 6 w Tychach. Czytanie bajek dzieciom jest świetną okazją do zainteresowania dzieci słowem pisanym, tak żeby stało się pozytywnym nawykiem. Dzisiaj przy tak dużym rozwoju technologii coraz bardziej zagraża dzieciom spłycenie treści kultury do takich form, które są może łatwo przyswajalne, ale które nie mają zdolności żeby zachęcić dziecko do myślenia aktywnego, kreatywnego, a nie tylko do pasywnego przyjmowania obrazków. W tej misji niezwykle istotny jest przykład i zachęta rodziców, którzy wiedzą iż poświęcenie kilku chwil na czytanie książek razem z dziećmi zawsze przynosi obopólne korzyści nie podlegające kryteriom tylko i wyłącznie  materialnym. Społeczeństwo świadome, ceniące wartości kultury, będące podmiotem w kreowaniu życia publicznego i politycznego to zawsze społeczeństwo czytające książki.