Dzień Edukacji Narodowej

 

14-go października tradycyjnie obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, pedagogów, wychowawców, pracowników oświaty oraz wszystkich, którzy współuczestniczą w trudnym, ale pięknym dziele kształcenia i wychowywania młodego pokolenia Polaków.

Mam świadomość, że nadchodzące miesiące postawią przed Państwem niezliczoną ilość wyzwań wymagających dużych poświęceń, umiejętności oraz przystosowania się do zmieniających się warunków. Wierzę jednak, że Państwa pasja, determinacja i siła pozwolą je przezwyciężyć. W tym wyjątkowym dniu pragnę Państwa zapewnić o swoim wsparciu i szczerej chęci współpracy, na każdym polu działalności Państwa placówki.

Zagadnienia dotyczące edukacji i szkolnictwa są mi od zawsze bardzo bliskie i stanowią przedmiot mojej troski i bacznej uwagi. Od lat mocno angażuję się w rozwój oświaty w naszym województwie, dlatego też doskonale rozumiem trudną sytuację wielu z Państwa. Łączę się z Państwem w nadziei, że pomimo licznych przeszkód, niejasnej sytuacji i niepewnej przyszłości, uda się Państwu stworzyć przyjazną i naprawdę dobrą szkołę dla naszych najmłodszych obywateli. Pamiętajmy, że to Oni w systemie oświaty są najważniejsi!

Pragnę złożyć wszystkim Państwu wyrazy szacunku i najwyższego uznania za poświęcenie i zaangażowanie, które pozwalają realizować Państwu tę szczytną misję. Jestem głęboko przekonana, że dzielenie się wiedzą i przekazywanie pozytywnych wzorców jest jednym z najcenniejszych darów. Życzę Państwu, aby niełatwa praca nauczyciela, pedagoga, wychowawcy, pracownika oświaty przynosiła, jak najlepsze efekty, jeszcze większą satysfakcję oraz świadomość, że budują Państwo fundamenty lepszej przyszłości dla nas wszystkich.

Mając na uwadze fakt, że Państwa praca nie jest łatwa i wymaga szczególnych predyspozycji, życzę ze szczerego serca, aby nigdy nie zabrakło Państwu sił, optymizmu, cierpliwości i troski o nasze przyszłe pokolenia.