Europejski Dzień Seniora.W dniu 20 października obchodzimy Europejski Dzień Seniora. Idea obchodów Dnia Osób Starszych narodziła się w 1999 roku pod hasłem „Społeczeństwo otwarte dla wszystkich pokoleń”. Środowisko osób starszych, które obecnie stanowi 25% naszej populacji, powinno być zawsze traktowane z należytą powagą i ogromnym szacunkiem. Takie myślenie o osobach starszych towarzyszyło organizowanym przez Marszałka Województwa Śląskiego Pana Wojciecha Saługę spotkaniom w ramach kampanii „Śląskie dla Seniora” i towarzyszącym jej konferencjom w Mysłowicach, Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku. Jedną z najważniejszych kwestii poruszanych na wyżej wymienionych spotkaniach była kwestia bezpieczeństwa osób III wieku. W związku z powagą tematu została zaprezentowana „Koperta życia”.
Czym jest „KOPERTA ŻYCIA”?
Jest to prosta, funkcjonalna i skuteczna metoda ratowania zagrożonego życia osoby starszej. Polega ona na wypełnieniu kwestionariusza, w którym senior ma umieścić podstawowe informacje dotyczące jego stanu zdrowia, przewlekłych chorób oraz stosowanych leków. Następnie kwestionariusz ma umieścić w załączonej, plastikowej kopercie, którą umieszcza w lodówce. Znajdującą się w zestawie naklejkę, informującą o posiadanej kopercie życia, należy umieścić na lodówce. W ten sposób lekarze lub ratownicy medyczni mogą bezpiecznie udzielić pomocy potrzebującemu seniorowi.
W dniu 18 października 2016 roku na konferencji w Mysłowicach zaproponowałam pomoc w kolportowaniu „Kopert Życia”. Są one dostępne w moim Biurze Poselskim w Katowicach, przy. ul. Stalmacha 17. Zapraszam osobiście lub za pośrednictwem rodziny albo przyjaciół do ich odebrania. Wszelkich informacji będzie również udzielał dyrektor mojego Biura Poselskiego.