Frans Timmermans Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów z wizytą w polskim parlamencie.Jest mi niezmiernie miło, iż Frans Timmermans – Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów zainteresował się pracą naszej polsko-niderlandzkiej Grupy Parlamentarnej. W związku z czym dnia 11 lutego 2013 roku miałam przyjemność być współgospodarzem jego wizyty w polskim parlamencie. Podczas bardzo owocnego i ciepłego spotkania omówione zostały między innymi tematy dotyczące polskich imigrantów pracujących na terenie Holandii. Szef dyplomacji Królestwa Niderlandów stwierdził, iż „Bardzo wielu utalentowanych Polaków uczestniczy dziś w życiu gospodarczym Holandii. Zasługują oni na szacunek i wdzięczność. Wszystkie problemy związane z imigracją i swobodą przemieszczania się powinny być realizowane w oparciu o postawę dialogu i właściwe zrozumienie”. Spotkaniu towarzyszyła bardzo miła atmosfera, a wszystkie poruszone tematy budziły ogromne zainteresowanie. Spotkanie to było odpowiednią okazją by zaprezentować prace polsko-niderlandzkiej Grupy Parlamentarnej Ministrowi Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów oraz wraz z nim zwiedzić Polski Parlament. Mam nadzieję, że będę miała jeszcze niejedną okazję uczestniczyć w spotkaniach przedstawicieli obu krajów na tak wysokim szczeblu i dyskutować o najważniejszych sprawach dla obywateli.