Spotkanie parlamentarnej grupy polsko – chińskiej.23 maja 2013 roku w Ambasadzie Chin w Warszawie na zaproszenie Pana Ambasadora Xu Jian odbyło się spotkanie z członkami parlamentarnej grupy polsko – chińskiej, której jestem Wiceprzewodniczącą. Spotkanie służyło wymianie poglądów na temat rozwijania stosunków polsko-chińskich na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i kulturalnej. Chińska gospodarka należy pod względem wielkości do drugiej po USA, co stanowi wielkie wyzwanie, a zarazem wielkie możliwości dla gospodarki Polski. Chiny przy tak dużym tempie rozwoju gospodarczego będą się stawały coraz bardziej konsumentem, a nie tylko gigantycznym producentem. I to właśnie ten trend w chińskiej gospodarce jest realną możliwością dla polskich firm. Niezwykle istotne w tym kontekście jest, by relacje gospodarcze odbywały się na zasadzie równych i wzajemnych korzyści. Jestem pełna nadziei, że ta współpraca będzie przynosiła wiele korzyści dla obu państw.