Cykl szkoleń „Holenderski rynek pracy – warunki pracy i zagrożenia”.


Nikt nie namawia i nie cieszy się z wyjazdu Polaków za granicę, jednak emigracja zarobkowa w dzisiejszej dobie, to proces nieunikniony. Nie zapominajmy, że jednym z podstawowych praw, jakie dało nam członkostwo w UE, to swobodny przepływ towarów, ludzi i usług.
Królestwo Niderlandów to według statystyk czwarty, najchętniej wybierany przez Polaków kraj do wyjazdów zarobkowych. Oficjalnie pracuje w nim około 200 tysięcy naszych rodaków. Holandia to również jedyny kraj członkowski UE, który troszczy się o los Polaków przebywających na ich terytorium. Doceniając przy tym olbrzymią pracę, jaką wkładają Polacy do niderlandzkiej gospodarki, dlatego też nie przez przypadek od wielu miesięcy realizowany jest specjalny program dedykowany naszym rodakom. Absolutnie przed wyjazdem warto wiedzieć, jakie czyhają zagrożenia na miejscu, zwłaszcza dla osób nie znających języka oraz co powinien każdy wiedzieć przed podjęciem decyzji o wyjeździe. My w żadnym przypadku nie zachęcamy do wyjazdu, naszym celem jest rzetelna informacja o realiach holenderskiego rynku pracy, tak by nigdy nie dochodziło do przykrych sytuacji poza granicami naszego kraju. Mając wiele ważnych czynników na uwadze, od wielu miesięcy wspólnie z Urszulą Kozłowską – doradcą ds. polityki migracyjnej i społecznej w Ambasadzie Królestwa Niderlandów oraz Joanną Garnier reprezentującą zarząd Fundacji La Strada, zainicjowałyśmy cykl szkoleń zatytułowanych „Holenderski rynek pracy – warunki pracy i zagrożenia”. Szkolenia są skierowane zarówno dla ekspertów rynku pracy reprezentowanych przez doradców zawodowych, pracowników Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy oraz dla wszystkich osób zdecydowanych na wyjazd zwłaszcza do Królestwa Niderlandów.W ubiegły czwartek, miało miejsce kolejne ważne szkolenie, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej. Miało ono na celu zagwarantować przepływ niezbędnych informacji oraz zwiększyć, wręcz zapewnić bezpieczeństwo dla tych osób, które planują wyjazd do pracy w Holandii. Informacje momentami były szokujące, dlatego uważam, że tym bardziej wartościowe! Cykl spotkań realizowany jest od wielu miesięcy w kilku województwach naszego kraju i w dużej mierze jest to naturalna konsekwencja tego, co udało się osiągnąć przez ostatnie lata we współpracy z Ambasadą Królestwa Niderlandów w Warszawie oraz wielu sympatyzujących z powyższym programem instytucji w Holandii, jak i w Polsce oraz za pośrednictwem portalu informacyjnego wHolandii.pl (uruchomionego wiele miesięcy temu przez ambasadę Królestwa Niderlandów). Mam głęboką nadzieję, że efektem naszej wspólnej pracy będzie wzrost świadomości i bezpieczeństwa wszystkich Polaków, zamierzających podjąć pracę w kraju tulipanów. Pragnę również serdecznie podziękować włodarzom miasta Ruda Śląska, na czele z Panią Prezydent Grażyną Dziedzic oraz Panem Krzysztofem Mejerem, którzy z wielkim zrozumieniem tematu, zaangażowaniem i powagą włączyli się w ten projekt, umożliwiając przeprowadzenie cyklu spotkań/szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej.