I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika z Katowic w Sejmie RP

Wizyty młodych ludzi w Sejmie RP to spotkania, które zawsze bardzo mnie cieszą i sprawiają mi wiele radości. Możliwość dyskusji z młodymi osobami, a także wymiana poglądów czy dzielenie się swoim parlamentarnym doświadczeniem to najlepszy sposób na krzewienie obywatelskich postaw u młodzieży. Ślicznie dziękuję za odwiedziny w Sejmie RP uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika z Katowic, którzy przybyli na wycieczkę ze swoim nauczycielem Panem Andrzejem Warmuzem.