II Śląski Kongres Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego

W dniach 17-18 listopada w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach odbył się II Śląski Kongres Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego. Zwyczajowo Kongres kończy się uroczystym rozdaniem nagród nauczycielom – laureatom konkursu plastycznego, który w tym roku organizowany był pod tytułem: „Organizujemy kącik w sali”. Miałam wielką przyjemność ufundować główną nagrodę zwyciężczyni konkursu – Pani Beacie Chełminiak – nauczycielce wychowania przedszkolnego z Miejskiego Przedszkola nr 21 im. Wesołej Ludwiczki w Katowicach. Cieszę się niezmiernie, iż Śląski Kongres, jak i konkurs plastyczny cieszy się coraz to większą popularnością. Dlatego też serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu przede wszystkim: ogromnej kreatywności, wielkiego entuzjazmu, zaangażowania w swoją pracę z najmłodszymi oraz niecodziennych umiejętności. Wyrazy uznania składam również pomysłodawcom oraz organizatorom kongresu – Pani Annie Zakrzewskiej – Zamorze – dyrektorce RODN „WOM” w Katowicach oraz Pani Renacie Chmielewskiej – konsultantce w RODN „WOM” w Katowicach. Mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku na kolejnej edycji tego wspaniałego przedsięwzięcia.