Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 29 im. Żwirki i Wigury w Katowicach10 czerwca 2016 r. obchody przepięknego Jubileuszu 100 – lecia Szkoły Podstawowej nr 29 im. Żwirki i Wigury w Katowicach Kostuchnie były doskonałą okazją do przedstawienia pięknej historii szkoły oraz jej barwnego i imponującego dorobku. Jubileusz uświetniły liczne występy artystyczne uczniów oraz zaprzyjaźnionych przedszkolaków. Moja nieobecność w tym wyjątkowym dniu była spowodowana trwającym w tym czasie posiedzeniem Sejmu RP, niemniej jednak, pragnę wszystkim pracownikom szkoły na czele z Panem dyrektorem Ryszardem Szymurą, rodzicom, uczniom oraz całej społeczności szkolnej przekazać najszczersze gratulacje oraz najlepsze życzenia i pozdrowienia 🙂