Jubileusz 65-lecia Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach (03.10.2020 r.)

W tym roku Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach obchodzi Jubileusz 65-lecia.
Z tej okazji, 3 października 2020 roku odbył się IX Piknik Rzemieślniczy.
Rozkwit Cechu przypadł szczególnie na przestrzeni ostatnich 20 lat za sprawą Pani Danuty Pietras – Starszej Cechu, na której ręce złożyłam gratulacje i serdeczne życzenia kolejnych pomyślnych lat pracy.