Jubileusz 80-lecia Szkoły Podstawowej nr 10 w Katowicach (08.06.2018 r.)

 

8 czerwca 2018 roku moja ukochana Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach obchodziła Jubileusz 80-lecia, który połączony był z dwunastym festynem rodzinnym „Piknik z Przyjaciółmi”.

Liczba 10 towarzyszy mi szczęśliwie przez całe życie m.in. dlatego, że zawsze miałam numer dziesięć w dzienniku szkolnym oraz dlatego, że uczęszczałam zarówno do Szkoły Podstawowej nr 10 w Katowicach i do X Liceum Ogólnokształcącego również w Katowicach. A ponadto dwukrotnie z sukcesem kandydowałam do Sejmu RP z dziesiątego miejsca.

W tym miejscu pragnę z całego serca jeszcze raz dla całej kadry pedagogicznej przekazać słowa wielkiego uznania za pełną pasji pracę. „Dziesiątka” to przede wszystkim świetna atmosfera, którą tworzyli i tworzą przemili ludzie, dlatego też chwile spędzone w murach tej Szkoły wspominam, jako wyjątkowy czas oraz miejsce, w którym zawarłam przyjaźnie na całe życie. Obecność na uroczystej akademii oraz pikniku były dla mnie niezwykle wzruszające, ponieważ pozwoliły mi na przeniesienie się w czasie i uruchomiły przemiłe wspomnienia.