„Katowice – bo warto” – spotkanie z młodzieżą III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach (19.03.2019 r.)

19 marca 2019 roku w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu „Katowice – bo warto”. Celem projektu jest, by zaproszeni goście przekonali młodzież, do dokonania świadomego wyboru Katowic oraz województwa śląskiego, jako swojego miejsca zamieszkania, pracy oraz nauki.  Spotkanie to poświęcone było również obecności kobiet w polityce i życiu społecznym. Pomysłodawcą projektu jest Pani Katarzyna Piotrowska – dyrektor III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Mam nadzieję, że udało się nam przekonać zgromadzoną młodzież do pozostania w naszym kochanym mieście oraz metropolii.