Kilkanaście zdań o mojej pracy! Sprawozdanie z pracy parlamentarnej.Szanowni Państwo!

Dobiega końca VII Kadencja Sejmu RP, w trakcie, której miałam zaszczyt pełnić funkcję Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej reprezentując mieszkańców Śląska w polskim parlamencie. Czuję się zatem w obowiązku przedstawić Państwu sprawozdanie z mojej dotychczasowej działalności,w którym uwzględniłam najważniejsze aspekty mojej codziennej pracy parlamentarnej i społecznej. W tym okresie udało się przeprowadzić wiele pozytywnych zmian, lecz równocześnie zdaje sobie sprawę z licznych wyzwań, jakie przed nami stoją. Zapraszam zatem wszystkich do dalszej współpracy na rzecz rozwoju Śląska.