Kolejne banery Małgorzaty Kidawy-Błońskiej – tym razem w Imielinie (09.03.2020 r.)

Nowy tydzień to nowe banery! Dziękuję mieszkańcom Imielina w powiecie bieruńsko-lędzińskim za udostępnienie ogrodzeń. Każdy może włączyć się w Sztab Obywatelski. Więcej informacji na: www.kidawa2020.pl